HD House

Project :     HD House
Luas :     m²
Lokasi :     Jakarta
Tahun :     2020

Fasad HD House menggunakan konsep klasik yang kami desain menjadi lebih modern daripada fasad sebelumnya.

HD House

Project :     HD House
Luas :     m²
Lokasi :     Jakarta
Tahun :     2020

Fasad HD House menggunakan konsep klasik yang kami desain menjadi lebih modern daripada fasad sebelumnya.